30. APRIL – DAN APOTEKARSTVA U SRBIJI

Začeci   srpske  medicine i farmacije  se  poklapaju  sa  periodom   osnivanja   prvih srednjovekovnih srpskih bolnica u Hilandaru, Studenici i Dečanima, a prvi pisani trag da je u Beogradu postojala apoteka potiče iz 17. veka i zabeležen je u kapitalnom delu H. Schelenz-a (1904) „Istorija farmacije“.U ovom delu se navodi da je još 1661. godine u Beogradu postojala jedna apoteka, ali o tome nema podrobnijih podataka.

Priliku da otvori prvu apoteku u Beogradu dobio je mag.farm. Matej Ivanović. Iako je on prvi diplomirani farmaceut koji je radio u Beogradu i koji slovi za rodonačelnika srpske moderne farmacije, o njemu se vrlo malo zna. Ova apoteka iz koje su se lekovima snabdevali stanovnici Beograda, ali i cele Srbije, a kasnije i neke novootvorene apoteke, počela je da radi 30. aprila 1830. godine. Nalazila se pored kafane ,,Znak pitanja“, preko puta Saborne crkve, u tadašnjoj Dubrovačkoj ulici, sada Ulica kralja Petra. Na ovom mestu Farmaceutsko društvo Srbije postavilo je spomen-ploču 1955. Apoteka je kasnije više puta menjala ime, vlasnika i lokaciju, da bi po završetku Drugog svetskog rata postala društvena svojina u okviru novoformiranog Apotekarskog preduzeća Beograd.

Međutim, apoteka je još jednom 1964. godine preseljena i to u Knez Mihailovu ulicu br. 27, gde se i danas nalazi. Bila je to jedina apoteka u Srbiji gde je mogao da se dobije tačan i ispravan lek. Bila je svedok i nosilac istorijsko-kulturnih događaja, ali i mesto gde su mnoge značajne ličnosti srpske farmacije imale čast i priliku da stiču iskustva.

Naša apoteka – „Mr Matej Ivanović“  “ – predstavlja jedan od  najznačajnijih živih spomenike beogradske i srpske farmacije.

Slika Matej 1