Skoči na sadržaj

Istorijat

Začeci srpske medicine i farmacije se poklapaju sa periodom osnivanja prvih srednjovekovnih srpskih bolnica u Hilandaru, Studenici i Dečanima, a prvi pisani trag da je u Beogradu postojala apoteka potiče iz 17. veka i zabeležen je u kapitalnom delu H. Schelenza  (1904) „Istorija farmacije“. U ovom delu se navodi da je još 1661. godine u Beogradu postojala jedna apoteka, ali o tome nema podrobnijih podataka. Priliku da otvori prvu apoteku u Beogradu dobio je mag. farm. Matej Ivanović. Iako je on prvi diplomirani farmaceut koji je radio u Beogradu i koji slovi za rodonačelnika srpske moderne farmacije, o njemu se vrlo malo zna. Ova apoteka iz koje su se lekovima snabdevali stanovnici Beograda, ali i cele Srbije, a kasnije i neke novootvorene apoteke, počela je da radi 30. aprila 1830. godine. Nalazila se pored kafane ,,Znak pitanja“, preko puta Saborne crkve, u tadašnjoj Dubrovačkoj ulici, sada Ulica kralja Petra. 

Najstarija naša apoteka – „Matej Ivanović“ predstavlja živi spomenik beogradske i srpske farmacije.

Na ovom mestu Farmaceutsko društvo Srbije postavilo je spomen-ploču 1955. Apoteka je kasnije više puta menjala ime, vlasnika i lokaciju, da bi po završetku Drugog svetskog rata postala društvena svojina u okviru novoformiranog Apotekarskog preduzeća Beograd. 

Međutim, apoteka je još jednom 1964. godine preseljena i to u Knez Mihailovu ulicu br. 27, gde se i danas nalazi. Bila je to jedina apoteka u Srbiji gde je mogao da se dobije tačan i ispravan lek. Bila je svedok i nosilac istorijsko-kulturnih događaja, ali i mesto gde su mnoge značajne ličnosti srpske farmacije imale čast i priliku da stiču iskustva. Tako je i danas. Nakon 180 godina od svog osnivanja na najbolji način svojim stručnim kadrom, visokoprofesionalnom uslugom i brigom o zdravlju svojih sugrađana, čuva tradiciju i kvalitet srpske nacionalne farmacije.

Osnivač Apoteke „Beograd“ bila je Republika Srbija, odnosno Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, a od 1. januara 2007. godine osnivačka prava prelaze na Skupštinu grada Beograda, kada je i promenjen naziv ustanove u APOTEKA „BEOGRAD“. Ustanova je prvo radila u prostorijama „Jugoleka“, a 1972. je dobila poslovne prostorije u domu zdravlja „Vračar“, gde je danas njeno sedište. Usklađivanjem sa zakonskim propisima iz oblasti zdravstvene zaštite, sada nosi naziv APOTEKARSKA USTANOVA APOTEKA BEOGRAD.

Od svog nastanka – ujedinjavanjem apotekarskih ustanova po opštinama do danas, pretrpela je mnoge krize, političke i društvene promene i uprkos tome uvek išla napred ostvarujući velike poslovne rezultate, dobru saradnju sa svim zdravstvenim, obrazovnim i naučnim ustanovama, predano radeći na očuvanju i unapređenju zdravlja.

Danas je Apoteka „Beograd“ otvorena za nove poduhvate, promene i usavršavanja. Potreba za stalnim napretkom, kako bi uvek bila korak ispred ostalih, uz iskrenu posvećenost svih zaposlenih tom cilju, i neprestanim usavršavanjem stručnog kadra i usluge u apotekama, predstavlja pokretač rasta i razvoja Apoteke „Beograd“.