Скочи на садржај

Адреса

Велимира Бате Живојиновића 16, Дом Здравља Врачар, IV спрат

Телефон - информације о лековима

Телефон - дирекција

Факс - дирекција

+381 11 744 00 30

Електронска пошта

office@apotekabeograd.co.rs

Електронске фактуре

e-fakture@apotekabeograd.co.rs

Драган Тодоровић
дипл. екон.

Заменик директора

тел. +381 11 6452 - 648
тел. +381 11 6456 - 448
тел. +381 11 6436 - 320

dragan.todorovic@apotekabeograd.co.rs

Тина Ђорђевић
мастер менаџер

Директор сектора за маркетинг

тел. +381 11 6458 - 883

tina.djordjevic@apotekabeograd.co.rs

Сања Јовић
дипл. фарм. спец.

Директор сектора за квалитет

тел. +381 11 6451 - 761

sanja.jovic@apotekabeograd.co.rs

Милена Ћатић
дипл. фарм.

Директор сектора за развој

тел. +381 11 2835 - 968

milena.catic@apotekabeograd.co.rs

Весна Томић
дипл. правник

Помоћник директора за правне, кадровске и техничке послове

тел. +381 11 6436 - 949

vesna.tomic@apotekabeograd.co.rs

Славица Илић
дипл.инж.

Помоћник директора за информационе технологије

тел. +381 11 3076 - 079
тел. +381 11 3076 - 080

slavica.ilic@apotekabeograd.co.rs

Снежана Декић
дипл. фарм. спец.

Помоћник директора Секторa апотека

тел. +381 11 7440 – 606

snezana.dekic@apotekabeograd.co.rs

Светлана Милеуснић
дипл. фарм.

Помоћник директора Сектора за израду галенских лекова, медицинских средстава и средстава за општу употребу

тел. +381 11 6436 - 218

svetlana.mileusnic@apotekabeograd.co.rs

Драгана Шушић
дипл.екон.

Помоћник директора за економско-финансијске послове

тел. +381 11 3086 - 738

dragana.susic@apotekabeograd.co.rs

Татјана Стојићевић
дипл. фарм.

Помоћник директора сектора за комерцијалне послове набавке и снабдевања

тел. +381 11 6439 - 256

tatjana.stojicevic@apotekabeograd.co.rs