Skoči na sadržaj

Lekovi i preparati koji se koriste kod neuroloških i psihijatrijskih bolesti

Lekovi i preparati koji se koriste kod neuroloških i psihijatrijskih bolesti

Mogućnost podešavanja doze za svakog pacijenta omogućava bezbednu i delotvornu terapiju koja je jednostavna za primenu.

Magistralni lekovi/preparati koji se izrađuju u apotekama :

1.Po receptu lekara, kao dozirani praškovi, miksture i čepići sa aktivnim sastojcima: cink-sulfat, natrijum-bromid, lamotrigin, fenobarbiton, klozapin, diazepam.midazolam, zonisamid

2.Čaj kod nesanice

3.Čaj od lista matičnjaka

Galenski  lekovi/preparati :

1.Diazepam rastvor za rektalnu primenu  5 x(5mg/2,5ml)

2.Čaj za umirenje

3.Čaj od nadzemnog dela kantariona