Новоотворене апотеке

Апотека „Београд“ има своје организационе јединице на целој територији града и покрива свих 17 општина са 119 апотека. Како би задовољила потребе својих корисника, последњих година отворене су нове организационе јединице Апотеке „Београд“ у скалду са потребама становништва. Новоотворене апотеке су:

Степа Степановић, Дорћол, Мирјана Ступар и Милунка Савић.

Novootvorena Apoteka „Milnunka Savić“

У периоду од 2017-2020. гоодине реновиране су апотеке „Браћа Гаврајић“ у Бољевцима и „Космај“ у Младеновцу, а апотека „Жарково“ је пресељена у нови реновиран простор.

Renovirana Apoteka „Braća Gavrajić“

У 2017. години отворена је и нова Галенска лабораторија „Жарково“, регистрована за израду чврстих фармацеутских облика и чајева, чиме се проширио асортиман снабдевања квалитетним, ефикасним и безбедним галенским лековима и препаратима.