Pravni sektor - preuzimanje dokumenata

Lista propisa koje primenjuje Apoteka Beograd 2020.
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke
Plan javnih nabavki - 2021. godina
Plan javnih nabavki - 2020. godina
Plan javnih nabavki - izmena 1