Финансијски извештаји

Извештај стање на рачуну 18.01.2021. - редован
Редовни текући рачун - извод број 183 од 08.12.2020.
Одлука УО бр. 8 - Усвајање ребаланса финансијског плана АБ 2233
Ребаланс финансијског плана Апотеке Београд за 2020. годину
Извештај стање на рачуну 22.09.2020. - редован