Финансијски извештаји

Извештај стање на рачуну 25.10.2021. - редован
Одлука УО бр. 8 - Усвајање ребаланса финансијског плана АБ 2233
Ребаланс финансијског плана Апотеке Београд за 2020. годину
Одлука УО о усвајању Финансијског плана за 2021. годину
Финансијски план Апотеке „Београд“ за 2021.годину бр.4409
Финансијски план Апотеке Београд за 2021.годину по изворима финансирања