НАСЛОВНА » КОНТАКТ

Дирекција

ДИРЕКЦИЈА
адреса : Бојанска 16 / IV , Београд
факс : +381 11.744 00 30
контакт е- маил : office@apotekabeograd.co.rs

ДИРЕКТОР
спец.фарм .Јасминка Бјелетић , спец менаџ .

+381 11 6452-648
+381 11 6456-448
+381 11 6436-320
факс : +381 11 744-0030

 

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
дипл .екон.Драган Тодоровић
office@apotekabeograd.co.rs

+381 11 6452-648
+381 11 6456-448
+381 11 6436-320 
факс : +381 11 744-0030

 

Помоћник директора  за СЕКТОР АПОТЕКА
дипл .фарм. Весна Радуновић
 
+381 11 6451-761
факс:  +381 11 744-0030

 

Помоћник директора за ПРАВНЕ КАДРОВСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
дипл . правник  Тамара Радан
 
+381 11 6436-949
факс: +381 11 744-0030

Помоћник директора за ЕКОНОМСКО- ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
дипл.екон.Marko Smiljanić

 

+381 11 3086-738
факс: +381 11 744-0030  

 

Помоћник директора за ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
дипл.инж. Славица Илић

+381 11 3076-079
+381 11 3076-080

Помоћник директора за КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ И СНАБДЕВАЊЕ
дипл.фарм. Тамара Траљић

+381 11 6555-830

Директор СЕКТОРА ЗА РАЗВОЈ
мр сци фарм.  Драгослав Петронијевић
 
+381 11 6439-922
факс . +381 11 744-00


Директор СЕКТОРА ЗА ПРОИЗВОДЊУ
мр фарм. Jasmina Stanković 

+381 11 6436 -218

Директор сектора за КВАЛИТЕТ
дипл . фарм .-спец. Сања Јовић

+381 11 2835-293

Директор СЕКТОРА ЗА МАРКЕТИНГ
мастер менаџер Тина Ђорђевић
 
+381 11 6432 -682КЛИКНИТЕ ЗА ДЕТАЉНИЈУ МАПУ

Apoteka Beograd