Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

Страна 3 od 74

26. maj 2020.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/20

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈЕ 5,60,62 И 63

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.aspx?idd=241448&idp=238857&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

26. maj 2020.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/20

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu.aspx?idd=241450&idp=238857&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

26. maj 2020.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/20

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=241452&idp=238857&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

25. maj 2020.

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 05/20

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 35

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.aspx?idd=241385&idp=239326&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

25. maj 2020.

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 05/20

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu.aspx?idd=241392&idp=239326&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Apoteka Beograd