Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi male vrednosti: usluge

Страна 4 od 42

27. februar 2019.

Сервисирање, текуће одржавање и поправка возила Апотеке „Београд“, по партијама, ЈНмв 02/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOProduzetkuRokaZaPodnosenjePonudaPrijava.aspx?idd=2232641&idp=2223915&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

20. februar 2019.

Сервисирање, текуће одржавање и поправка возила Апотеке „Београд“, по партијама, ЈНмв 02/19

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=2223921&idp=2223915&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

20. februar 2019.

Сервисирање, текуће одржавање и поправка возила Апотеке „Београд“, по партијама, ЈНмв 02/19

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2223926&idp=2223915&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

22. januar 2019.

Ауто осигурање, ЈНмв бр. 45/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2191232&idp=2152370&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

21. januar 2019.

Сервисирање ласерских и матричних штампача, ЈНмв бр. 46/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2189021&idp=2165112&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Apoteka Beograd