Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

Страна 4 od 48

5. mart 2019.

Медицинско техничка помагала која се издају на терет РФЗО (потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу), по партијама, ЈН бр. 03/19

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2240220&idp=2240193&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

4. mart 2019.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2238116&idp=1803527&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

25. februar 2019.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/18

ОВАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2228849&idp=1803527&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

12. februar 2019.

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 01/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=208533&idp=181641&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

4. februar 2019.

Набавка рачунарске опреме и резервних делова, по партијама, ЈН бр. 18/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2204668&idp=2119237&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Apoteka Beograd