Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi male vrednosti: dobra

Страна 5 od 54

18. juni 2019.

Опрема за канцеларије и апотеке - столице, ЈНмв бр. 09/19

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOObustaviPostupka.aspx?idd=218282&idp=216036&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

18. juni 2019.

Прање излога, ЈНмв бр. 17/19

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOObustaviPostupka.aspx?idd=218295&idp=217338&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

17. juni 2019.

Лабораторијско посуђе и прибор, ЈНмв бр. 12/19

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2380086&idp=2359961&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

11. juni 2019.

Поправка и израда тракастих завеса и венецијанера, ЈНмв бр. 01/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2372032&idp=2339507&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

7. juni 2019.

Лабораторијско посуђе и прибор, ЈНмв бр. 12/19

ИЗМЕНА БР. 1

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/IzmenaKonkursneDokumentacije.aspx?idd=2368103&idp=2359983


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Apoteka Beograd