Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

Страна 5 od 56

23. april 2019.

Медицинско техничка помагала, игле за пен шприц, по партијама, ЈН бр. 05/19

ИЗМЕНА БР. 3 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/IzmenaKonkursneDokumentacije.aspx?idd=2309612&idp=2278437


ПРЕУЗМИТЕ

23. april 2019.

Медицинско техничка помагала, игле за пен шприц, по партијама, ЈН бр. 05/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOProduzetkuRokaZaPodnosenjePonudaPrijava.aspx?idd=2309618&idp=2278419&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

22. april 2019.

Медицинско техничка помагала, игле за пен шприц, по партијама, ЈН бр. 05/19

ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 3

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=2308856&idp=2278437


ПРЕУЗМИТЕ

17. april 2019.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2302093&idp=1803527&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

15. april 2019.

Медицинско техничка помагала, игле за пен шприц, по партијама, ЈН бр. 05/19

ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 2

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=212011


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Apoteka Beograd