Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi male vrednosti: dobra

Страна 6 od 45

30. oktobar 2018.

Набавка пнеуматика и течности за стакла за возила Апотеке „Београд“, по партијама, ЈНмв бр. 39/18

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2102572&idp=2102532&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

12. oktobar 2018.

Добра – Електро материјал, по партијама ЈНмв бр. 24/18 За партије 1 и 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu.aspx?idd=2082204&idp=2048228&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

12. oktobar 2018.

Добра – Електро материјал, по партијама ЈНмв бр. 24/18 За партије 1 и 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2082279&idp=2048228&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

5. oktobar 2018.

Електро материјал, по партијама, ЈНмв бр. 24/18, Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ 2-ПАНДУИТ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.aspx?idd=2073594&idp=2048228&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

3. oktobar 2018.

Лабораторијски потрошни материјал, ЈНмв бр. 36/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=197968&idp=196382&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Apoteka Beograd