Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi male vrednosti: dobra

Страна 6 od 54

7. juni 2019.

Лабораторијско посуђе и прибор, ЈНмв бр. 12/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOProduzetkuRokaZaPodnosenjePonudaPrijava.aspx?idd=2368144&idp=2359961&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

7. juni 2019.

Лабораторијско посуђе и прибор, ЈНмв бр. 12/19

ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 2

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=216702&idp=216697&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

6. juni 2019.

Лабораторијско посуђе и прибор, ЈНмв бр. 12/19

ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 1

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=2367535&idp=2359983


ПРЕУЗМИТЕ

5. juni 2019.

Oпрема и прибор за потребе галенских лабораторија и апотека, ЈНмв бр. 07/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=214864


ПРЕУЗМИТЕ

4. juni 2019.

Потрошни материјал за апотеке и лабораторије, по партијама, ЈНмв бр. 06/19

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2363491&idp=2334936&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Apoteka Beograd