Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi male vrednosti: usluge

Страна 6 od 72

2. juli 2020.

Испитивање и контрола галенских и магистралних лекова-контрола микробиолошке исправности, ЈНмв бр. 16/20

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.aspx?idd=243525&idp=242902&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

2. juli 2020.

Сервисирање, текуће одржавање и поправка клима уређаја, ЈНмв бр. 13/20

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=243555&idp=242169&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

2. juli 2020.

Сервис, одржавање и поправка система за дојаву пожара и противпожарне опреме, ЈНмв бр. 14/20

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=243565&idp=242520&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

2. juli 2020.

Осигурање имовине и запослених Апотеке “Београд”, ЈНмв бр. 05/20

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=243587&idp=241194&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

1. juli 2020.

Испитивање и контрола галенских и магистралних лекова-контрола микробиолошке исправности, ЈНмв бр. 16/20

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOObustaviPostupka.aspx?idd=243506&idp=242902&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Apoteka Beograd