Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

Страна 6 od 48

4. januar 2019.

Набавка рачунарске опреме и резервних делова, по партијама, ЈН бр. 18/18

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2175627&idp=2119237&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

25. decembar 2018.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2165684&idp=1803527&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

21. decembar 2018.

Канцеларијски материјал - блоковска роба, ЈН бр. 19/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2162636&idp=2130827&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

20. decembar 2018.

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 01/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2160988&idp=1774016&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

19. decembar 2018.

Канцеларијски материјал - блоковска роба, ЈН бр. 19/18

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2159898&idp=2130827&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Apoteka Beograd