Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

Страна 6 od 73

27. mart 2020.

Медицинско техничка помагала која се издају на терет РФЗО (потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу), по партијама, ЈН бр. 01/20

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=239289&idp=237138&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

19. mart 2020.

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 02/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=238955&idp=210334&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

18. mart 2020.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/20

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=238858&idp=238857&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

18. mart 2020.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/20

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЕНГЛЕСКИ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=238860&idp=238857&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

18. mart 2020.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/20

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=238861&idp=238857&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Apoteka Beograd