Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

Страна 6 od 65

26. septembar 2019.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=226068&idp=211426&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

23. septembar 2019.

Набавка нових теретних возила, по партијама, ЈН бр. 12/19

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2487820&idp=2448300&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

13. septembar 2019.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=225137&idp=211426&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

13. septembar 2019.

Сигурносне кесе за транспорт новца, ЈН бр. 09/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=225139&idp=222635&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

5. septembar 2019.

Сигурносне кесе за транспорт новца, ЈН бр. 09/19

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=224471&idp=222635&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Apoteka Beograd