Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

Страна 6 od 59

27. maj 2019.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2350871&idp=1803527&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

27. maj 2019.

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 01/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2351026&idp=1774016&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

27. maj 2019.

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 07/19

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=2351834&idp=2351817&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

27. maj 2019.

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 07/19

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2351845&idp=2351817&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

21. maj 2019.

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 02/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈЕ 1, 16, 20, 22, 35  и 42

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.aspx?idd=215626&idp=210334&vz=2

 

 


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Apoteka Beograd