Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi male vrednosti: dobra

Страна 7 od 52

14. maj 2019.

Електро материјал, по партијама, ЈНмв бр. 24/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2333468&idp=2048228&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

13. maj 2019.

Oпрема и прибор за потребе галенских лабораторија и апотека, ЈНмв бр. 07/19

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=2331209&idp=2331198&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

13. maj 2019.

Oпрема и прибор за потребе галенских лабораторија и апотека, ЈНмв бр. 07/19

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2331219&idp=2331198&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

7. maj 2019.

Електро материјал, по партијама, ЈНмв бр. 24/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2322771&idp=2048228&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

16. april 2019.

Набавка плочастог столарског материјала и окова, по партијама, ЈНмв бр. 03/19

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=210593


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Apoteka Beograd