Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi male vrednosti: dobra

Страна 7 od 45

1. oktobar 2018.

Средства за прикупљање (апсорпцију), ЈНмв бр. 35/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=197722&idp=196263&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

27. septembar 2018.

Електро материјал, по партијама, ЈНмв бр. 24/18

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  И ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/OdlukaODodeliOkvirnogSporazuma.aspx?idd=197600&idp=196577&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

26. septembar 2018.

Сировине за Диазепам раствор за ректалну примену 5x(5mg/2,5ml), по партијама, ЈНмв бр. 37/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=197480&idp=196459&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

21. septembar 2018.

Средства за прикупљање (апсорпцију), ЈНмв бр. 35/18

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=197174&idp=196263&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

21. septembar 2018.

Лабораторијски потрошни материјал, ЈНмв бр. 36/18

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=197178&idp=196382&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Apoteka Beograd