Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

Страна 7 od 44

24. oktobar 2018.

Лек са листе Д/РФЗО, ЈН бр. 17/18

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2095678&idp=2095621&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

23. oktobar 2018.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2094210&idp=1803527&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

19. oktobar 2018.

Лек са листе Д/РФЗО, ЈН бр. 16/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu.aspx?idd=2089575&idp=2049625&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

19. oktobar 2018.

Лек са листе Д/РФЗО, ЈН бр. 16/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2089608&idp=2049625&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

16. oktobar 2018.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 04/18

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2084706&idp=1803527&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Apoteka Beograd