Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: usluge

Страна 7 od 17

20. juli 2018.

Одржавање процесне опреме, по партијама, ЈН бр. 10/18

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=192740&idp=190090&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

13. juli 2018.

Oдржавање L3VPN мреже, ЈН бр. 08/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjePodnetZahtevZaZastituPrava.aspx?idd=192013&idp=185980&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

13. juli 2018.

Одржавање процесне опреме - сервис и поправка, по партијама, ЈН бр. 11/18

ПОЈАШЊЕЊЕ БР.1

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=192065&idp=190083


ПРЕУЗМИТЕ

4. juli 2018.

Oдржавање L3VPN мреже, ЈН бр. 08/18

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/IzmenaKonkursneDokumentacije.aspx?idd=191388&idp=185982


ПРЕУЗМИТЕ

4. juli 2018.

Oдржавање L3VPN мреже, ЈН бр. 08/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOProduzetkuRokaZaPodnosenjePonudaPrijava.aspx?idd=191380&idp=185980&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Apoteka Beograd