Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: usluge

Страна 7 od 24

1. juli 2019.

Одржавање процесне опреме, по партијама, ЈН бр. 06/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈЕ 2 И 3

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.aspx?idd=219232&idp=214766&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

17. juni 2019.

Одржавање процесне опреме, по партијама, ЈН бр. 06/19

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И О ОВУСТАВИ ПОСТУПКА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2380149&idp=2329681&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

10. maj 2019.

Одржавање процесне опреме, по партијама, ЈН бр. 06/19

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=2329701&idp=2329681&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

10. maj 2019.

Одржавање процесне опреме, по партијама, ЈН бр. 06/19

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2329710&idp=2329681&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

29. mart 2019.

Рентирање штампача, ЈН бр. 21/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2274935&idp=2194220&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Apoteka Beograd