Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

Страна 8 od 56

3. april 2019.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЊУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2282053&idp=1803527&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

2. april 2019.

Медицинско техничка помагала која се издају на терет РФЗО (потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу), по партијама, ЈН бр. 03/19

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2280299&idp=2240193&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

1. april 2019.

Медицинско техничка помагала, игле за пен шприц, по партијама, ЈН бр. 05/19

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=2278430&idp=2278419&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

1. april 2019.

Медицинско техничка помагала, игле за пен шприц, по партијама, ЈН бр. 05/19

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2278437&idp=2278419&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

26. mart 2019.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/19

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/IzmenaKonkursneDokumentacije.aspx?idd=2270009&idp=2264944


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Apoteka Beograd