Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

Страна 8 od 60

21. maj 2019.

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 02/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈЕ 1, 16, 20, 22, 35  и 42

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.aspx?idd=215626&idp=210334&vz=2

 

 


ПРЕУЗМИТЕ

16. maj 2019.

Медицинско техничка помагала, игле за пен шприц, по партијама, ЈН бр. 05/19

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaODodeliOkvirnogSporazuma.aspx?idd=2336537&idp=2278419&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

14. maj 2019.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/19

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaODodeliOkvirnogSporazuma.aspx?idd=2333702&idp=2264921&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

9. maj 2019.

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 02/19

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaODodeliOkvirnogSporazuma.aspx?idd=2327182&idp=2245296&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

7. maj 2019.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2322648&idp=1803527&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Apoteka Beograd