Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

Страна 8 od 53

8. mart 2019.

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 02/19

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2245305&idp=2245296&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

8. mart 2019.

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 02/19

ТАБЕЛА ИЗ ОБРАСЦА ПОНУДЕ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2245313&idp=2245296&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

8. mart 2019.

Hабавка централног сервера са одржавањем, ЈН бр. 22/18

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=210400&idp=206475&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

5. mart 2019.

Медицинско техничка помагала која се издају на терет РФЗО (потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу), по партијама, ЈН бр. 03/19

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=2240212&idp=2240193&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

5. mart 2019.

Медицинско техничка помагала која се издају на терет РФЗО (потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу), по партијама, ЈН бр. 03/19

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2240220&idp=2240193&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Apoteka Beograd