Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

Страна 8 od 48

5. decembar 2018.

Набавка рачунарске опреме и резервних делова, по партијама, ЈН бр. 18/18

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМНЕТАЦИЈЕ БР. 1

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/IzmenaKonkursneDokumentacije.aspx?idd=2143763&idp=2119264


ПРЕУЗМИТЕ

3. decembar 2018.

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 01/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2140119&idp=1774016&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

30. novembar 2018.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2137960&idp=1803527&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

27. novembar 2018.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2133142&idp=1803527&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

26. novembar 2018.

Набавка рачунарске опреме и резервних делова, по партијама, ЈН бр. 18/18

ПОЈАШЊЕЊЕ БР.1

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=2132264&idp=2119264


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Apoteka Beograd