Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi male vrednosti: dobra

Страна 9 od 61

11. oktobar 2019.

Еталонирање термометара, термохигрометара и дата логера, ЈНмв бр. 33/19

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=227223&idp=227221&vz=2

 


ПРЕУЗМИТЕ

17. septembar 2019.

Набавка нових клима уређаја, ЈНмв бр. 27/19

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/OdlukaODodeliOkvirnogSporazuma.aspx?idd=225290&idp=223684&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

26. avgust 2019.

Набавка нових клима уређаја, ЈНмв бр. 27/19

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=223686&idp=223684&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

26. avgust 2019.

Набавка нових клима уређаја, ЈНмв бр. 27/19

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=223687&idp=223684&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

22. avgust 2019.

Електро материјал, по партијама, ЈНмв бр. 24/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=223449&idp=196577&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Apoteka Beograd