Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi male vrednosti: usluge

Страна 9 od 67

18. mart 2020.

Осигурање возила ауто парка, ЈНмв бр. 06/20

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=238920&idp=238918&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

13. mart 2020.

Сервис, одржавање и испитивање система за дојаву пожара и противпожарне опреме, ЈНмв бр. 02/20

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=238633&idp=238632&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

13. mart 2020.

Сервис, одржавање и испитивање система за дојаву пожара и противпожарне опреме, ЈНмв бр. 02/20

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=238634&idp=238632&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

12. mart 2020.

Сервис, текуће одржавање и поправка возила, по партијама, ЈНмв 01/20

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOObustaviPostupka.aspx?idd=238583&idp=237366&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

11. mart 2020.

Осигурање возила ауто парка, ЈНмв бр. 03/20

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.aspx?idd=238407&idp=237032&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Apoteka Beograd