Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

Страна 9 od 48

23. novembar 2018.

Лек са листе Д/РФЗО, ЈН бр. 17/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu.aspx?idd=2130058&idp=2095621&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

23. novembar 2018.

Лек са листе Д/РФЗО, ЈН бр. 17/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2130076&idp=2095621&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

23. novembar 2018.

Канцеларијски материјал - блоковска роба, ЈН бр. 19/18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=2130842&idp=2130827&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

23. novembar 2018.

Канцеларијски материјал - блоковска роба, ЈН бр. 19/18

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2130848&idp=2130827&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

22. novembar 2018.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2128237&idp=1803527&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Apoteka Beograd