Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

Страна 10 od 59

10. april 2019.

Медицинско техничка помагала, игле за пен шприц, по партијама, ЈН бр. 05/19

ИЗМЕНА БР. 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/IzmenaKonkursneDokumentacije.aspx?idd=2291650&idp=2278437


ПРЕУЗМИТЕ

10. april 2019.

Медицинско техничка помагала, игле за пен шприц, по партијама, ЈН бр. 05/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOProduzetkuRokaZaPodnosenjePonudaPrijava.aspx?idd=2291655&idp=2278419&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

8. april 2019.

Медицинско техничка помагала која се издају на терет РФЗО (потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу), по партијама, ЈН бр. 03/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2288866&idp=2240193&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

3. april 2019.

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 01/18

ОБАВЕШЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2280948&idp=1774016&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

3. april 2019.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЊУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2282053&idp=1803527&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Apoteka Beograd