Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

Страна 10 od 53

17. januar 2019.

Hабавка централног сервера са одржавањем, ЈН бр. 22/18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=2185980&idp=2185966&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

17. januar 2019.

Hабавка централног сервера са одржавањем, ЈН бр. 22/18

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2185982&idp=2185966&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

9. januar 2019.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2177420&idp=1803527&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

9. januar 2019.

Набавка тонера, ЈН бр. 24/18

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2178329&idp=2160300&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

4. januar 2019.

Набавка рачунарске опреме и резервних делова, по партијама, ЈН бр. 18/18

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2175627&idp=2119237&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Apoteka Beograd