Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

Страна 10 od 65

14. juni 2019.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu.aspx?idd=2378302&idp=2264921&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

14. juni 2019.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2378426&idp=2264921&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

14. juni 2019.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈЕ 60, 62 И 63

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.aspx?idd=2378503&idp=2264921&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

11. juni 2019.

Медицинско техничка помагала, игле за пен шприц, по партијама, ЈН бр. 05/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu.aspx?idd=2372384&idp=2278419&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

11. juni 2019.

Медицинско техничка помагала, игле за пен шприц, по партијама, ЈН бр. 05/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2372431&idp=2278419&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Apoteka Beograd