Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: usluge

Страна 10 od 18

29. maj 2018.

Одржавање процесне опреме, по партијама, ЈН бр.09/18

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=188660&idp=187745&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

17. maj 2018.

Услуге – одржавање процесне опреме, по партијама, ЈН бр. 09/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOPokretanjuPregovarackogPostupkuBezPoziva.aspx?idd=187746&idp=187745&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

17. maj 2018.

Услуге – одржавање процесне опреме, по партијама, ЈН бр. 09/18

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=187747&idp=187745&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

16. maj 2018.

Одржавање процесне опреме, по партијама, ЈН бр. 07/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.aspx?idd=187593&idp=185331&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

15. maj 2018.

Одржавање процесне опреме, по партијама, ЈН бр. 07/18

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOObustaviPostupka.aspx?idd=187489&idp=185331&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Apoteka Beograd