Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi male vrednosti: usluge

Страна 2 od 40

20. februar 2019.

Сервисирање, текуће одржавање и поправка возила Апотеке „Београд“, по партијама, ЈНмв 02/19

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2223926&idp=2223915&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

22. januar 2019.

Ауто осигурање, ЈНмв бр. 45/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2191232&idp=2152370&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

21. januar 2019.

Сервисирање ласерских и матричних штампача, ЈНмв бр. 46/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2189021&idp=2165112&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

11. januar 2019.

Oдржавање рачунарске мреже, ЈНмв бр. 42/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2180968&idp=2156056&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

10. januar 2019.

Ауто осигурање, ЈНмв бр. 45/18

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГВОРА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2179301&idp=2152370&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Apoteka Beograd