Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

Страна 2 od 65

19. decembar 2019.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ АНЕКСУ УГОВОРА БР.1

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=232516&idp=211426&vz=2

 


ПРЕУЗМИТЕ

13. decembar 2019.

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 02/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=231974&idp=210334&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

12. decembar 2019.

Канцеларијски материјал - блоковска роба са логом Апотеке „Београд“, ЈН бр. 15/19

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=231935&idp=230370&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

11. decembar 2019.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=231828&idp=211426&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

9. decembar 2019.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=231629&idp=211426&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Apoteka Beograd