Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: usluge

Страна 2 od 18

10. maj 2019.

Одржавање процесне опреме, по партијама, ЈН бр. 06/19

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2329710&idp=2329681&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

29. mart 2019.

Рентирање штампача, ЈН бр. 21/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2274935&idp=2194220&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

22. mart 2019.

Рентирање штампача, ЈН бр. 21/18

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2265320&idp=2194220&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

20. februar 2019.

Физичко обезбеђење запослених, имовине и просторија Апотеке ``Београд`, ЈН бр. 01/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2223352&idp=2179661&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

14. februar 2019.

Физичко обезбеђење запослених, имовине и просторија Апотеке ``Београд`, ЈН бр. 01/19

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=208700&idp=205977&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Apoteka Beograd