Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: usluge

Страна 2 od 16

30. novembar 2018.

Одржавање и развој апликативног софтвера, ЈН бр. 20/18

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2138925&idp=2138878&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

24. oktobar 2018.

Интернет и интерни промет, ЈН бр. 15/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2094629&idp=2022366&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

19. oktobar 2018.

Интернет и интерни промет, ЈН бр. 17/16

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci.aspx?idd=2090471&idp=1204525&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

12. oktobar 2018.

Oдржавање L3VPN мреже, ЈН бр. 08/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2082490&idp=1873454&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

9. oktobar 2018.

Oдржавање процесне опреме, по партијама, ЈН бр. 13/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2077385&idp=2014431&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Apoteka Beograd