Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi male vrednosti: usluge

Страна 13 od 67

4. decembar 2019.

Преглед и провера електричних инсталација ниског напона, ЈНмв бр. 22/19

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=231243&idp=230083&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

28. novembar 2019.

Сервисирање, текуће одржавање и поправка возила Апотеке „Београд“, по партијама, ЈНмв 30/19

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOObustaviPostupka.aspx?idd=230798&idp=229957&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

25. novembar 2019.

Одржавање система за вентилацију,по партијама, ЈНмв бр. 11/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=230434&idp=229155&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

20. novembar 2019.

Преглед и провера електричних инсталација ниског напона, ЈНмв бр. 22/19

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=230084&idp=230083&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

20. novembar 2019.

Преглед и провера електричних инсталација ниског напона, ЈНмв бр. 22/19

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=230085&idp=230083&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Apoteka Beograd