Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: usluge

Страна 14 od 24

4. juli 2018.

Oдржавање L3VPN мреже, ЈН бр. 08/18

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/IzmenaKonkursneDokumentacije.aspx?idd=191388&idp=185982


ПРЕУЗМИТЕ

4. juli 2018.

Oдржавање L3VPN мреже, ЈН бр. 08/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOProduzetkuRokaZaPodnosenjePonudaPrijava.aspx?idd=191380&idp=185980&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

20. juni 2018.

Одржавање L3VPN мреже, ЈН бр. 10/16

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci.aspx?idd=190325&idp=132538&vz=1


ПРЕУЗМИТЕ

15. juni 2018.

Одржавање процесне опреме - сервис и поправка, по партијама, ЈН бр. 11/18

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=190083&idp=190081&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

15. juni 2018.

Одржавање процесне опреме, по партијама, ЈН бр. 10/18

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=190092&idp=190090&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Apoteka Beograd