Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi male vrednosti: usluge

Страна 16 od 55

29. mart 2019.

Сервисирање, текуће одржавање и поправка возила Апотеке „Београд“, по партијама, ЈНмв 02/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2275094&idp=2223915&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

12. mart 2019.

Сервисирање, текуће одржавање и поправка возила Апотеке „Београд“, по партијама, ЈНмв 02/19

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=210599&idp=209020&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

27. februar 2019.

Сервисирање, текуће одржавање и поправка возила Апотеке „Београд“, по партијама, ЈНмв 02/19

ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 1

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=2232017&idp=2223926


ПРЕУЗМИТЕ

27. februar 2019.

Сервисирање, текуће одржавање и поправка возила Апотеке „Београд“, по партијама, ЈНмв 02/19

ИЗМЕНА БР. 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/IzmenaKonkursneDokumentacije.aspx?idd=2232611&idp=2223926


ПРЕУЗМИТЕ

27. februar 2019.

Сервисирање, текуће одржавање и поправка возила Апотеке „Београд“, по партијама, ЈНмв 02/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOProduzetkuRokaZaPodnosenjePonudaPrijava.aspx?idd=2232641&idp=2223915&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Apoteka Beograd