Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: usluge

Страна 16 od 23

15. maj 2018.

Одржавање процесне опреме, по партијама, ЈН бр. 07/18

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOObustaviPostupka.aspx?idd=187489&idp=185331&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

9. maj 2018.

Oдржавање L3VPN мреже, ЈН бр. 08/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjePodnetZahtevZaZastituPrava.aspx?idd=187100&idp=185980&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

26. april 2018.

Oдржавање L3VPN мреже, ЈН бр. 08/18

ПОЈАШЊЕЊЕ БРОЈ 1.

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=186394&idp=185982


ПРЕУЗМИТЕ

20. april 2018.

Oдржавање L3VPN мреже, ЈН бр. 08/18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=185981&idp=185980&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

20. april 2018.

Oдржавање L3VPN мреже, ЈН бр. 08/18

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=185982&idp=185980&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Apoteka Beograd