Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi male vrednosti: usluge

Страна 17 od 54

11. januar 2019.

Oдржавање рачунарске мреже, ЈНмв бр. 42/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2180968&idp=2156056&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

10. januar 2019.

Ауто осигурање, ЈНмв бр. 45/18

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГВОРА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2179301&idp=2152370&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

9. januar 2019.

Сервисирање ласерских и матричних штампача, ЈНмв бр. 46/18

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2178308&idp=2165112&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

4. januar 2019.

Oдржавање рачунарске мреже, ЈНмв бр. 42/18

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2175678&idp=2156056&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

4. januar 2019.

Сервис и поправка етажног грејања, ЈНмв бр. 43/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.aspx?idd=2175730&idp=2160248&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Apoteka Beograd