Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi male vrednosti: dobra

22. novembar 2017.

Машине за бројање новца, ЈНмв бр. 49/17

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=175376&idp=173153&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

3. novembar 2017.

Набавка пнеуматика и течности за стакла за возила Апотеке „Београд“, по партијама, ЈНмв бр. 47/17

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=174046&idp=171761&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

2. novembar 2017.

Машине за бројање новца, ЈНмв бр. 49/17

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=174030&idp=173153&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

25. oktobar 2017.

Машине за бројање новца, ЈНмв бр. 49/17

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА БР.1 КОН.ДОК. ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЈНмв 19/17

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=173393&idp=173155


ПРЕУЗМИТЕ

25. oktobar 2017.

Машине за бројање новца, ЈНмв бр. 49/17

ИЗМЕНА БР.1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЈНмв бр.49/17

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/IzmenaKonkursneDokumentacije.aspx?idd=173395&idp=173155


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Apoteka Beograd