Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi male vrednosti: dobra

11. oktobar 2019.

Набавка нових клима уређаја, ЈНмв бр. 27/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu.aspx?idd=227190&idp=223684&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

11. oktobar 2019.

Набавка нових теретних возила, по партијама, ЈН бр. 12/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=227216&idp=222917&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

11. oktobar 2019.

Еталонирање термометара, термохигрометара и дата логера, ЈНмв бр. 33/19

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=227222&idp=227221&vz=2

 


ПРЕУЗМИТЕ

11. oktobar 2019.

Еталонирање термометара, термохигрометара и дата логера, ЈНмв бр. 33/19

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=227223&idp=227221&vz=2

 


ПРЕУЗМИТЕ

17. septembar 2019.

Набавка нових клима уређаја, ЈНмв бр. 27/19

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/OdlukaODodeliOkvirnogSporazuma.aspx?idd=225290&idp=223684&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Apoteka Beograd