Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi male vrednosti: dobra

19. april 2017.

Потрошни материјал за израду галенских и магистралних лекова/препарата, по партијама, ЈНмв бр. 03/17

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=158593&idp=157431&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

5. april 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНмв 01/17

Потрошни материјал за израду галенских и магистралних лекова/препарата, по партијама, ЈНмв бр. 01/17-Партија 5

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1435560&idp=1408536&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

4. april 2017.

Потрошни материјал за израду галенских и магистралних лекова/препарата, по партијама, ЈНмв бр. 03/17

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=157432&idp=157431&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

4. april 2017.

Потрошни материјал за израду галенских и магистралних лекова/препарата, по партијама, ЈНмв бр. 03/17

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=157433&idp=157431&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

4. april 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНмв 01/16 Партија 1 и 2

Потрошни материјал за израду галенских и магистралних лекова/препарата, по партијама, ЈНмв бр. 01/17 Партије 1 и 2

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1433699&idp=1408536&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2

Apoteka Beograd