Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi male vrednosti: usluge

8. februar 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНмв 53/16

Сервисирање, текуће одржавање и поправка возила Апотеке „Београд“, по партијама, ЈНмв 53/16

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1365701&idp=1335290&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

30. januar 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНмв 52/16

Службе медицине рада и израда измена и допуна акта о процени ризика, по партијама, ЈНмв бр. 52/16

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1357311&idp=1326531&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

20. januar 2017.

Сервисирање, текуће одржавање и поправка возила Апотеке „Београд“, по партијама, ЈНмв 53/16

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=152141&idp=150954&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

16. januar 2017.

Службе медицине рада и израда измена и допуна акта о процени ризика, по партијама, ЈНмв бр. 52/16

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=151758&idp=150334&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Apoteka Beograd