Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

21. septembar 2018.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=197228&idp=182590&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

19. septembar 2018.

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 01/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=197000&idp=181641&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

14. septembar 2018.

Набавка тонера, ЈН бр. 14/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=196731&idp=194394&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

13. septembar 2018.

Лек са листе Д/РФЗО, ЈН бр. 16/18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=196694&idp=196693&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

13. septembar 2018.

Лек са листе Д/РФЗО, ЈН бр. 16/18

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=196695&idp=196693&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Apoteka Beograd