Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

14. oktobar 2019.

Одржавање процесне опреме, по партијама, ЈН бр. 13/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=227341&idp=223188&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

11. oktobar 2019.

Медицинско техничка помагала, игле за пен шприц, по партијама, ЈН бр. 05/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=227196&idp=212011&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

7. oktobar 2019.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=226823&idp=211426&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

26. septembar 2019.

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 02/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=226067&idp=210334&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

26. septembar 2019.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=226068&idp=211426&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Apoteka Beograd