Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

25. april 2017.

Потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу, по партијама, ЈН бр. 04/17

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=159058&idp=156409&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

21. april 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 02/16

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 02/16

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1455334&idp=1011110&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

21. april 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 03/16

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 03/16

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1455372&idp=1010776&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

20. april 2017.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 03/17

ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 2

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=158707&idp=156491


ПРЕУЗМИТЕ

18. april 2017.

Медицинско техничка помагала, игле за пен шприц, по партијама, ЈН бр. 05/17

ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 3

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=158564&idp=157357


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Apoteka Beograd