Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

23. avgust 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 11/17

Набавка тонера, ЈН бр. 11/17

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1595033&idp=1556678&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

22. avgust 2017.

Канцеларијски материјал, по партијама, ЈН бр. 13/17

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=168700&idp=165908&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

21. avgust 2017.

Медицинско техничка помагала, игле за пен шприц, по партијама, ЈН бр. 05/17

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

за партије 4., 5., 6. и 7., ЈН бр. 05/17

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.aspx?idd=168528&idp=157354&vz=2 

 


ПРЕУЗМИТЕ

16. avgust 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 13/17 Партија 2

Канцеларијски материјал, по партијама, ЈН бр. 13/17Партија 2 - сигурноснне кесе за транспорт новца

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1588783&idp=1556978&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

15. avgust 2017.

Набавка металних ормара, фиокара и полица, ЈН бр. 12/17

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.aspx?idd=168137&idp=165861&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Apoteka Beograd