Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: usluge

2. avgust 2017.

Физичко обезбеђење просторија и новца Апотеке ’’Београд’’, ЈН бр. 13/16

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci.aspx?idd=167338&idp=136290&vz=1


ПРЕУЗМИТЕ

24. juli 2017.

Одржавање процесне опреме - сервис и поправка, по партијама, ЈН бр. 06/17

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=166546&idp=160948&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

24. juli 2017.

Oдржавање процесне опреме, по партијама, ЈН бр. 10/17

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=166588&idp=162278&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

7. juli 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 07/17

Одржавање процесне опреме, по партијама, ЈН бр. 07/17

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1548488&idp=1489490&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

6. juli 2017.

Oдржавање процесне опреме, по партијама, ЈН бр. 10/17

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=165193&idp=162278&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4

Apoteka Beograd