Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: usluge

21. februar 2020.

Oдржавање процесне опреме, по партијама, ЈН бр. 14/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=236942&idp=233209&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

12. februar 2020.

Одржавање и развој апликативног софтвера, ЈН бр. 16/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=236336&idp=233969&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

5. februar 2020.

Oдржавање процесне опреме, по партијама, ЈН бр. 14/19

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=235815&idp=233209&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

31. januar 2020.

Одржавање и развој апликативног софтвера, ЈН бр. 16/19

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=235473&idp=233969&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

10. januar 2020.

Одржавање и развој апликативног софтвера, ЈН бр. 16/19

ПОЗИВ ЗА ПОДНИШЕЊЕ ПОНУДА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=233971&idp=233969&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Apoteka Beograd