Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: usluge

10. januar 2019.

Одржавање и развој апликативног софтвера, ЈН бр. 20/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2178879&idp=2138878&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

10. januar 2019.

Физичко обезбеђење запослених, имовине и просторија Апотеке ``Београд`, ЈН бр. 01/19

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=2179673&idp=2179661&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

10. januar 2019.

Физичко обезбеђење запослених, имовине и просторија Апотеке ``Београд`, ЈН бр. 01/19

КОНКУРСНА ДОКУМЕТНЦИЈА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2179678&idp=2179661&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

24. decembar 2018.

Одржавање и развој апликативног софтвера, ЈН бр. 20/18

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2164167&idp=2138878&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

30. novembar 2018.

Одржавање и развој апликативног софтвера, ЈН бр. 20/18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=2138907&idp=2138878&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Apoteka Beograd