НАСЛОВНА » НОВОСТИ » Отварање проширеног складишног простора у оквиру Апотеке „Врачар“
14.12.2015 | Београд

Отварање проширеног складишног простора у оквиру Апотеке „Врачар“

Апотека “Београд” 10. децембра је обележила отварање проширеног складишног простора  у оквиру  Апотеке “Врачар”. Реновирањем простора у који је Апотека “Београд” уложила сопствена средства, добијен је складишни простор опремљен тако да испуњава захтеве по стандардима квалитета, заштите животне средине, безбедности и здравља на раду. Овим је унапређена услуга бржег, потпунијег и квалитетнијег  снабдевања апотека свим потребним производима, а у циљу задовољства корисника пруженом услугом.