НАСЛОВНА » НОВОСТИ » Podelimo uspeh zajedno!
06.05.2010 | Beograd

Podelimo uspeh zajedno!

U 2009. godini koja je bila obeležena recesijom i teškim uslovima za poslovanje, usvajanjem i doslednom primenom svoje finansijske politike, risk menadžmenta, sistema internih kontrola, Apoteka „Beograd“ se uspešno pripremila i prilagodila na izmenjene tržišne i finansijske uslove.

Tome u prilog govore i pokazatelji poslovanja - po gotovinskoj osnovi vođenja budžetskog računovodstva, iz deficita koji je ostvaren u 2006.godini prelazi u konstatni rastući suficit , pa je u 2009.godini ostvarena dobit u iznosu od 186.007.000 dinara, što je za 52,36% više u odnosu na 2008.godinu.

Rezultat je još bolji po obračunskoj osnovi, po kojoj je u 2009.godini ostvaren suficit u iznosu od 591.458.000 dinara, što je za 84,39% više u odnosu na 2008.godinu i za 1.212% više u odnosu na 2006 godinu.

Ovako dobar rezultat pratilo je stalno povećanje kapitala ustanove koji na dan 31.12.2009.godine iznosi 1.604.032.000 dinara, što je povećanje kapitala od 12,80% u odnosu na 2008.godinu, odnosno za 150% u odnosu na 2006.godinu.Ukupna aktiva raste u 2009 godini 27,02 % u odnosu na 2008 godinu ,dok je taj procenat u odnosu na 2006 iznosi 199,26%. Ključne aktivnosti koje su doprinele ovakvom poslovnom rezultatu su svakako odgovorno i ekonomično poslovanje sa uštedama na svim nivoima, centralizovana nabavka, ocena dobavljača i uvođenje elektronske porudžbenice koja na osnovu postojećih zaliha i prometa preporučuje najoptimalniju nabavku.

Međutim, kako je Apoteka “Beograd” usmerena pre svega na potrebe naših sugrađana i brigu o zdravlju, u 2009 realizovane su brojne aktivnosti i promene koje su za rezultat imale navedene finansijske pokazatelje ali što je još važnije visok stepen zadovoljstva naših korisnika uslugom i savetom koji dobiju apoteci (90,44% zadovoljnih korisnika).

 

Kako bi se što više približili potrebama naših pacijenta i izdvojili od mreže privatnih apoteka, u protekloj godini primenili smo i novi vizuelni identitet, nov anglosaksonski koncept apoteka uklanjanjem recepturnog stakla, otvorili nov objekat u Mirjevu III, otvorili specijalizovane apoteke za invalidne osobe (Apoteka „Njegoš“ za gluve i gluvoneme i apoteka „1.maj“ za slepe i slabovide).

Od značaja su i brojne akcije promocija zdravlja i edukacije stanovništva na raznovrsne teme o zdravlju i lekovima.Pored toga Apoteka „Beograd“ je svim svojim korisnicima ponudila svoje galenske preparate vrhunskog kvaliteta po pristupačnoj ceni, uz poboljšane formulacije, izgled i kvalitet amabalaže. U 2009. godini prodato je 850.000 preparata Apoteka „Beograd“, dok je u individualnoj terapiji izrađeno 500.000 magistralnih preparata.

Integrisanjem novih standarda menadžment sistema ISO 14001 I OHSAS 18001 u postojeći ISO 9001, unapredili smo brigu o bezbednosti i zdravlju ne samo pacijenata, već i naših zaposlenih kao jednom od naših najvažnijih resursa.U okviru uvedenih standarda brinemo i o zaštiti životne sredine i u potpunosti rešavamo pitanje opasnog i neopasnog otpada.

Ulaganje u kvalitet poslovanja na ovaj način nije ostalo nezapaženo i na internacionalnom nivou.Iz oblasti kvaliteta usluge i izvrsnosti poslovanja u 2009 godini Apoteka „Beograd“ bila je dobitnik 2 internacionalne nagrade u Madridu i Berlinu.

U 2010. godini kada Apoteka „Beograd“ ulazi u jubilarnih 40 godina postojanja i rada, nastavlja u istom duhu i najavljuje najvažnije akcije unapređenja:

  1. Širenje sistema brze obrade recepata na opštine Zemun i Novi Beograd,
  2. Još bolja dostupnost farmaceutske usluge – pripajanje 5 prigradskih opština : Grocka, Mladenovac, Sopot, Obrenovac i Barajevo
  3. Sniženje marži za 57 najfreventnijih nelek preparata koje je već počelo u svim apotekama ( spisak preparata u prilogu)
  4. Razvijamo program lojanosti naših korisnika – formira se baza podataka lojalnih korisnika sa brojnim pogodnostima za naše sugradjane

U 2010 godini Apoteka „Beograd“ obeležava tri vrlo značajna jubileja : 180godina od otvaranja i rada prve apoteke u Beogradu i Srbiji - apoteke ,, Mr Matej Ivanović“, 35 godina od otvaranja Galenske laboratorije i 40 godina svog postojanja.
Svoju jubilarnu 2010 godinu Apoteka „Beograd“ posvećuje svojim sugrađanima i Kako za koje smo osmislili niz aktivnosti prema planu u prilogu.