Апотека Београд

Промоције

Тренутно актуелне промоције

Локације

Пронађите апотеку најближу Вама

Лекови

Наши лекови и производи

О нама

Основну делатност апотеке представља фармацеутска здравствена делатност која обухвата: промоцију здравља, превенцију болести, праћење интеракција и нежељених дејстава лекова, снабдевање становништва лековима, медицинским средствима и другим производима значајним за здравље људи и побољшање и одржавање квалитета живота; пружање услуга и давање савета и упутства о правилној употеби лекова и осталих производа и давање савета и упутства о могућим нежељеним ефектима и интеракцијама лекова.

Мисија

Препознатљив спој традиције и модерног при пружању професионалне услуге пацијентима применом савремених модела комуникације, а базирано на знању и стручности врхунског кадра.

Визија

Вођени савременим регулаторним захтевима, успешно примењујући знања и вештине у промоцији здравља и превенцији болести, као и издавању лекова и саветодавном услугом о правилној примени терапије, Апотека „Београд“ стреми одржавању лидерске позиције у фармацеутској здравственој заштити.

Политика пословања

Руководство Апотеке „Београд“ дефинише Политику пословања као средство за вођење организације у циљу сталних побољшања. Политика пословања се периодично преиспитује од стране руководства најмање једном у три године. Политика је усклађена са мисијом и визијом, одговара сврси и контексту организације, подржавајући стратешко усмерење Апотеке „Београд“. Истовремено, пружа оквир за постављање циљева и стратегије развоја Апотеке „Београд“. Политика пословања омогућава да се циљеви разумеју, да се постављају у целој организацији, уз обезбеђење неопходних ресурса од стране руководства. Политику пословања познају и поштују сви запослени стварајући успешне тимове за достизање одговарајућих циљева.

Наше картице лојалности

Картица лојалности Апотеке „Београд“

7% попуста на одабране производе галенских лабораторија Апотеке „Београд“

Baby club

7% попуста на одабране производе галенских лабораторија Апотеке „Београд“, 8% попуста на обележене артикле из производног програма Chicco, Evy baby, Nip

Пензионерски сервис

10% попуста на одабране производе галенских лабораторија Апотеке „Београд“

Андроид апликација Апотеке „Београд“

7% попуста на одaбране производе галенских лабораторија Апотеке „Београд“

Палилулска картица

10% попуста на одабране производе галенских лабораторија Апотеке „Београд“

МУП Картица погодности

10% попуста на одабране производе галенских лабораторија Апотеке „Београд“

Поносна картица

10% попуста на одабране производе галенских лабораторија Апотеке „Београд“

Стари град мисли на тебе

10% попуста на одређене производе Апотеке „Београд“

Картица лојалности Апотеке „Београд“

7% попуста на одабране производе галенских лабораторија Апотеке „Београд“

Baby club

7% попуста на одабране производе галенских лабораторија Апотеке „Београд“, 8% попуста на обележене артикле из производног програма Chicco, Evy baby, Nip

Палилулска картица

10% попуста на одабране производе галенских лабораторија Апотеке „Београд“

Поносна картица

10% попуста на одабране производе галенских лабораторија Апотеке „Београд“

Пензионерски сервис

10% попуста на одабране производе галенских лабораторија Апотеке „Београд“

МУП Картица погодности

10% попуста на одабране производе галенских лабораторија Апотеке „Београд“

Стари град мисли на тебе

10% попуста на одређене производе Апотеке „Београд“

Андроид апликација Апотеке „Београд“

7% попуста на одaбране производе галенских лабораторија Апотеке „Београд“

Вести