Skoči na sadržaj

Centar za informacije o lekovima

Centar za informacije o lekovima

Centar za informacije o lekovima pruža informacije građanima, apotekama, Ministarstvu  zdravlja,  Republičkom  fondu  za  zdravstveno  osiguranje,  zdravstvenim ustanovama  i  stručnoj  javnosti.  Informacije koje ovaj Centar daje odnose se na dejstvo lekova, pravilnu upotrebu lekova,  neželjene efekte lekova, interakcije lekova sa drugim lekovima ili hranom, savete za lečenje lakših  zdravstvenih tegoba, kao i informacije o deficitarnosti pojedinih lekova,  odnosno u kojoj apoteci je  moguće pronaći određeni lek. Preko ovog Centra ostvaruje se i saradnja Apoteke “Beograd” sa Nacionalnim centrom  za farmakovigilancu.

Centar za informacije o lekovima

telefon: +381 11 2435-008
elektronska pošta: Info@apotekabeograd.co.rs