Skip to content

Стручни кадар

Да би се остваривали високо постављени циљеви, најважнији су људски ресурси. У Апотеци „Београд“ веома се води рачуна о кадровима: Запослено је 891 радникa, 424 дипломираних фармацеута од тога 95 специјалиста из различитих области (фармакоинформатика, фармацеутска технологија, контрола лекова, козметологија, испитивање лековитог биља, фармакоекономија, фармацеутска здравствена заштита, фармацеутски менаџмент и маркетинг), 280 фармацеутских техничара, као и једног магистра и једног доктора фармацеутских наука. Подршку у раду пружају и 187 високо образованих стручњака различитих профила (менаџери, економисти, правници, инжењери и други).

Велики стручни потенцијал Апотека „Београд“ ставља на располагање не само својим корисницима услуга већ и домаћој и страној стручној јавности. Са оваквим стручним потенцијалом Апотека „Београд“ активно учествује у раду релевантних струковних организација: Савез фармацеутских удружења Србије и Фармацеутскa коморa Србије.

Strucni kadar 2

Стручни кадар – најважнији ресурс Апотека „Београд“

Свесни најважнијег ресурса, запослених, Апотека „Београд“ континуирано ради на њиховом усавршавању и едукацији на свим нивоима, која се одвија кроз програме Центра за едукацију. Едукација се спроводи по плану Апотеке „Београд“, како из уско стручних области тако  и на остале теме у вези са унапређењем пословних вештина и знања.

Апотека „Београд“ је наставна база Фармацеутског факултета  и у њој специјализанти реализују специјалистички стаж под надзором  ментора- специјалиста одговарајуће области фармације запослених у Апотеци „Београд“. Менторе  именује Фармацеутски факултет, а на предлог Апотеке „Београд“.

Апотека „Београд“ представља и  центар за обуку и стицање искуства будућих стручних кадрова из целе Србије, али и из иностранства. Велики број дипломираних фармацеута и фармацеутских техничара обави приправнички стаж у Апотеци „Београд“. Такође, студенти Фармацеутског факултета обављају стручну праксу у нашим апотекама, као и ученици средње фармацеутске школе. Студенти фармације из иностранства већ дуги низ година долазе на стручну праксу у Апотеку „Београд“.

У оквиру Апотеке „Београд“  формиран је и Центар за информације о лековима, који је путем телефона и електронске поште доступан свима: пацијентима, лекарима, фармацеутима и медијима.

0
Дипломираних фармацеута
0
Фармацеутских техничара
0
Високо образованих стручњака