Скочи на садржај

Лидерство

Лидерство

На челу сваке успешне организације налази се добар лидер. Лидер је особа која је оријентисана ка будућности и стварању визије. Лидери дефинишу мисију и визију организације и предводе људе у организацији, показујући им који је заједнички пут који води ка успеху и којим путем треба организација да се креће и да се развија. Лидерство у модерном пословању подразумева подстицање креативности код запослених и стварање радне атмосфере у којој су нове идеје више него добродошле и у којој се запослени инспиришу у правцу пословне изврсности, а у циљу добробити корисника и осталих заинтересованих страна.

Лидери се стварају и тај процес захтева њихово пуно ангажовање и континуиран рад и учење. Успешни лидери Политику Интегрисаног менаџмент система (ИМС) која је дефинисана као средство за вођење организације, перманентно усклађују са новим изазовима и савременим трендовима пословања у циљу сталног побољшања перформанси система, чиме се трасирају путеви визије лидерства. Развојем лидерства приближавамо се светским стандардима који подразумевају крупне трансформационе промене.

„Лидери су творци од идеје до коначне реализације.“

Велики су изазови у мотивисању запослених ка постизању резултата, у условима нарасле тржишне конкуренције, односно, када се зна да је приватизацијом престао монополски положај државне здравствене установе, када се само изузетним залагањем и квалитетом могу постићи жељени резултати и када је потребно да лидер својим примером и ауторитетом стручности, поведе тим напред.

Ако млади препознају сигурност организације и искажу жељу да буду део колектива где ће дати нову снагу, онда су реална очекивања за новим и већим постигнућима. Дакле, улога лидера да оснажи и охрабри младе и привуче их у своју организацију, представља посебан изазов. Апотека „Београд“ је новим запошљавањем испунила предуслов за даљи напредак. Сарадници се стварају пажљивим одабиром, уз стално препознавање нових потенцијала. 

Однос са заинтересованим странама

Апотека „Београд“ поклања пажњу и негује добар партнерски однос са свим заинтересованим странама. У сарадњи са свим заинтересованим странама Апотека „Београд“ се труди да оствари партнерске односе на обострано задовољство и у циљу побољшања пословних перформанси. Професионална комуникација са пословним партнерима кроз добру информисаност и дефинисане договоре о међусобној сарадњи чија се реализација прати, Апотеци „Београд“ омогућава да управља ризиком на прави начин. Добар ниво сарадње са дугогодишњим добављачима и узајамна подршка обезбеђују предуслове за сигурно снабдевање грађана лековима и медицинским средствима, што је основна делатност Апотеке „Београд“.

Званичан посебан извештај достављен оснивачу Граду Београду као заинтересованој страни

Званичан посебан извештај достављен оснивачу Граду Београду као заинтересованој страни (2019-2020)

Подстицање изврсности код запослених

Менаџмент установе редовним радним посетама организационим јединицама има могућност да сагледа свеукупну ситуацију у колективу, а како би се на брз и сигуран начин дошло до потребних информација.
Директор са менаџментом посвећује посебну пажњу пројектовању нових модела за побољшање услова рада, у складу са текућим могућностима и захтевима законске регулативе, а у циљу подстицања изврсности запослених кроз задовољење њихових потреба.
Развијају се потребна знања, способности и вештине кроз награђивање у складу са оствареним резултатима и показаним компетенцијама у раду, што доприноси развоју каријере запослених.