Скочи на садржај

Линкови

Министарство здравља Републике Србије
www.zdravlje.gov.rs

Градски Секретаријат за здравство
http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1510

Републички завод за здравствено осигурање
http://www.rzzo.rs/

Фармацеутски факултет Универзитета у Београду
http://www.pharmacy.bg.ac.rs/

Фармацеутска комора Србије
www.farmkom.rs

Фармацеутско друштво Србије
http://www.farmacija.org/

Агенција за лекове и медицинска средства
http://www.alims.gov.rs

Институт за јавно здравље Републике Србије „Др Милан Јовановић Батут”
http://www.batut.org.rs/

Градски завод за јавно здравље
http://www.zdravlje.org.rs/

Институт за имунологију и вирусологију Торлак
http://www.torlakinstitut.com/

Институт за трансфузију крви Београд
http://www.nbti.org.rs/cms/view.php