Nacionalni dan borbe protiv moždanog udara

U apoteci „Sveti Sava“, Nemanjina 2, možete se posavetovati o prevenciji i rizicima moždanog udara.

Edukacija o prepoznavanju ranih znakova moždanog udara povećava mogućnost urgentnog lečenja u specijalizovanim jedinicama za moždani udar.