О нама

Основну делатност апотеке представља фармацеутска здравствена делатност која обухвата: промоцију здравља, превенцију болести, праћење интеракција и нежељених дејстава лекова, снабдевање становништва лековима, медицинским средствима и другим производима значајним за здравље људи и побољшање и одржавање квалитета живота; пружање услуга и давање савета и упутства о правилној употреби лекова и осталих производа и давањe савета и упутства о могућим нежељеним ефектима и интеракцијама лекова.

Апотека „Београд“ са сто деветнаест (119) апотека у свом саставу, од којих су две привремено затворене (Чукаричка падина и Космај), покрива све београдске општине. Апотека, као основна јединица у области фармацеутске делатности, је део примарне здравствене заштите становништва и врши снабдевање грађана лековима који се издају на рецепт, као и медицинским средствима, лековима који се продају без рецепта, биљним и дијететским производима, и осталим производима за унапређење здравља. Магистрална израда лекова представља специфичну услугу која задовољава индивидуалне потребе пацијента, и као важан сегмент рада обавља се у већини Апотека „Београд“.

Уводна реч

Апотека „Београд” као највећи систем у примарној здравственој заштити од 119 апотека, 3 галенске лабораторије и 891 запослених, је донела одлуку да успостави, имплементира, документује и одржава интегрисани систем менаџмента (ИМС) и континуирано побољшава све радне процесе у циљу унапређења перформанси, односно ефикасности и ефективности система. Све ово се спроводи у складу са захтевима стандарда, као и законских прописа из области фармације, финансијског пословања и радних односа. Трајно опредељење је стално праћење и задовољавање потреба и очекивања корисника услуга, уз тржишно пословање као предуслов јачања унутрашње организације. Истичем да запослени Апотеке „Београд” имају визију и могу активирати своје потенцијале у индивидуалном и тимском раду. Наши потенцијали су пажљивим третирањем постали људски ресурси који су самообновљиви и могу се развијати, а улагање у њих је најисплативије. Управљање људским ресурсима подразумева организациону културу, обезбеђивање квалитета и развој партнерства.

Полазне основе за топ менаџмент Апотеке „Београд” при дефинисању мисије и визије подразумевају да лидерство у модерном пословању значи вођење људи у организацији на начин да се афирмише креативност, јаснија визија будућности и правца кретања, да се ствара радна клима у којој су нове идеје више него добродошле, као и стална тежња да се запослени инспиришу у правцу пословне изврсности, а у циљу добробити корисника и осталих заинтересованих страна.

Апотека „Београд” дефинисала је своју мисију, визију и политику интегрисаног система менаџмента и сагласно томе развила стратегију за остваривање општих циљева који проистичу из усвојених стратешких докумената. Политика ИМС обухвата елементе политике квалитета, заштите животне средине и заштите здравља и безбедности на раду. Руководство Апотеке „Београд” дефинише политику ИМС као средство за вођење организације у циљу побољшања перформанси.

Професионална етика запослених у Здравственој установи Апотека „Београд” захтева висок степен професионалне и моралне одговорности. Менаџери 21. века морају управљати помоћу вредности јер ће само тако своју организацију усмерити ка људима и њиховом окружењу са знањем да ће та расподела поверења испоставити очекиван добар исход. Темељ на коме здравствена установа-апотека треба да гради своје пословање су свакако етичке вредности и начела. Стицањем знања о комплексности етике и прихватањем модела пословања са етичком компонентом, достиже се циљ да се Апотека „Београд” потпуно дефинише као друштвено одговорна и предана људима и окружењу.

Здравствена установа је успешна када се задовоље бројни фактори који имају значајну улогу, од суштинске, а не вербалне тржишне оријентације, флексибилности организације и осетљивости на бројне промене до побољшања професионалности у обављању и унапређивању фармацеутске здравствене услуге и свих других активности, те тако обезбеђивањем стабилног и ефикасног начина пословања.

Спец. фарм. спец. менаџ. 

Јасминка Бјелетић

Друштвена одговорност

У оквиру спровођења политике друштвене одговорности Апотека „Београд“ је дефинисала 4 сегмента друштвене одговорности:

У оквиру политике друштвене одговорности, унапређивања и промоције здравља и превенције болести, значајно је напоменути да Апотека „Београд“ активно учествује у разним акцијама које се односе на примарну здравствену заштиту: учешћем на базарима здравља, обележавањем значајних датума из календара јавног здравља, промоцијом здравог начина живота изван својих апотека и давањем актуелних и стручних савета. На овај начин Апотека Београд“ утиче на подизање квалитета живота свих наших  суграђана.

Апотека „Београд” у први план ставља потребе пацијената и суграђана чиме се дефинише мрежа апотека, организација пословања, асортиман и боља комуникација. Апотека „Београд“ организује бројне акције са циљем подизања свести становништва о важности бриге о сопственом здрављу и превенцији болести.  Континуирано информише  грађане о лековима путем Центра за информације о лековима.

Спровођењем политике друштвене одговорности, а према стандардима Европске уније, Апотека „Београд“ је дала пун допринос у остваривању права инвалидних особа на фармацеутску здравствену заштиту.

У апотекама „Његош“ и „Милош Младеновић”  раде фармацеути обучени у школи Знаковног језика за пружање прилагођених  фармацеутских услуга особама са посебним потребама. Апотека „Први мај“ је специјализована за пружање одговарајућих  фармацеутских услуга пацијентима са оштећеним видом.  Прилагођавање услуге за ове пацијенте огледа се у изради  налепница са Брајевом азбуком за препознавање магистрално  израђеног лека и упутства са применом терапије, имплементирања посебних светлосних ознака у апотеци, гумиране стазе за  усмеравање при ходу, бесплатног телефона, помагала са звучним очитавањем вредности, који ће олакшавати пружање услуге особама са оштећеним видом.

На основу захтева стандарда о заштити здравља и безбедности на раду извршене су све законске обавезе за испитивање радне средине, опреме за рад, електроинсталација, емисије штетних гасова и ванредних ситуација. Резултати свих извршених испитивања показују усклађеност са законским прописима. 

Брига о запосленима један је од најважнијих аспеката нашег друштвено одговорног пословања, јер мотивација запослених, њихово задовољство, усавршавање и развој представља како лични, тако и компанијски напредак. У оквиру Установе ради психолог, те постоји посебан осврт на мотивацију, развој и каријерно вођење запослених у складу са њиховим личним компетенцијама и перформансама. Апотека „Београд“ се труди да обезбеди најбоље могуће услове рада укључујући поштовање људских права, равноправни третман запослених, заштиту на раду, здравствену заштиту, адекватну едукацију свим својим радницима.

Апотека „Београд“, коју одликује висока друштвена одговорност, једна је од првих здравствених Установа која је у оквиру бриге о заштити животне средине у потпуности решила проблем опасног и неопасног отпада. 

У Апотеци Београд“ се управља фармацеутским отпадом од 2005 године,  када је почело његово  сакупљање, сортирање и складиштење до предаје овлашћеном правном лицу.

Апотека „Београд“ је учесник бројних хуманитарних акција и донација.  2015. године потписала је уговор са хуманитарном организацијом „Дечје срце“. 

У оквиру предметног  пројекта особе ометене у развоју штампају кесе које се користе у 95 апотека за паковање лекова. Добровољни прилог који се даје за сваку кесу се прослеђује орагнизацији  „Дечје срце“. 

Представници Апотекарске установе Београд обишли су истурено одељење Медицинске школе у Лепини, како би ученицима уручили ранчеве и школски прибор, након чега су посетили и Клиничко-болнички центар у Грачаници.
„Мени и мојим сарадницима је посебно задовољство што смо могли да дођемо, да посетимо ђаке који су били наши гости и обишли апотеке Београд, видели су како се израђују галенски лекови. Ми смо увек спремни да помогнемо, наша сарадничка кућа ‘Галеника фармација’ омогућила је донацију у виду школског прибора, ранчева, то је прва помоћ за ученике ове школе да наставе своју едукацију, да отпочну као средњошколци нови радни век, јер они су већ на том путу. Да сутра буду грађани који ће здравствену заштиту на Косову одржати, с обзиром да је јако престижно бити здравствени радник. Желимо да им помогнемо, да угостимо и друге ђаке који нису били, увек смо ту за вас, да се ослоните на Београд, сматрам да та повезаност никада не сме да престане“, рекла је Јасминка Бјелетић, директорка Апотеке Београд.

„Драги гости пријатељи наше школе, у име наших професора а пре свега нас ученика Медицинске школе опредељених да им будући позив буде фармација најтоплије Вам захваљујем пре свега на посети и поклонима. У данима који нису за нас овде ни мало лаки, где су сви школски дани уплетени у разна искушења Ваша посета улива нам снагу, наду и потврду да смо на правом путу и да имамо пријатеље који верују у нас. Хвала Вам још једном на овим моментима, хвала на бризи и обећавамо и нашим професорима, родитељима и Вама да вас никада нећемо разочарати.“

Bидео можете погледати на нашем YouTube каналу: Посета Грачаници