Правни сектор - преузимање докумената

Листа прописа које примењује Апотека Београд 2020.
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
План јавних набавки - 2021. година
План јавних набавки - 2020. година
План јавних набавки - измена 1
Информатор о раду Апотеке Београд