Скочи на садржај

Сектор за развој

Сектор за развој врши следеће активности: подршка раду апотека – кроз развојне пројекте, развој нових  формулација галенских производа, развој и увођење нових услуга, здравствено промотивне активности,  као  и  развој  и  унапређење  пословања  кроз  пројекте  отварања  нових  и  реконструкције  постојећих објеката. У оквиру Сектора за развој Апотеке „Београд“ ради Центар за информације о лековима,  Центар  за едукацију и Служба послова инвестиционог и техничког одржавања.

Центар за информације о лековима

Центар за информације о лековима пружа информације грађанима, апотекaма, Министарству  здравља,  Републичком  фонду  за  здравствено  осигурање,  здравственим установама  и  стручној  јавности.  Информације које овај Центар даје односе се на дејство лекова, правилну употребу лекова,  нежељене ефекте лекова, интеракције лекова са другим лековима или храном, савете за лечење лакших  здравствених тегоба, као и информације о дефицитарности појединих лекова,  односно у којој апотеци је  могуће пронаћи одређени лек. Преко овог Центра остварује се и сарадња Апотеке “Београд” са Националним центром  за фармаковигиланцу. 

Центар за едукацију

Едукација запослених је редовна и планска, конципирана према потребама  праксе и захтевима континуиране едукације за здравствене раднике. Едукација здравствених радника  спроводи се интерно кроз организацију стручних састанака и акредитованих стручних предавања, као и  екстерно учешћем на стручним и научним скуповима, семинарима, курсевима и другим програмима  континуиране едукације.

Служба послова инвестиционог и техничког одржавања

Служба послова инвестиционог и техничког одржавања је непосредно и у свакодневном контакту са  свим организационим јединицама Апотеке „Београд“ и ради на инвестиционом и техничком одржавању  објеката.