Скочи на садржај

Стручни кадар

Да би се остваривали високо постављени циљеви, најважнији су људски ресурси, те се веома води рачуна о кадровима. У Апотеци „Београд“ има 798 запослених, од тога је 382 дипломираних фармацеута, 254 фармацеутских техничара и 162 запослених различитих профила. Велики стручни потенцијал Апотека „Београд“ ставља на располагање не само својим корисницима услуга већ и домаћој и страној стручној јавности. Фармацеути су се континуирано усавршавали у различитим областима, као што су фармакоинформатика, фармакотерапија, фармацеутска технологија, контрола лекова, козметологија, испитивање лековитог биља, фармакоекономија, фармацеутска здравствена заштита и фармацеутски менаџмент и маркетинг.

Данас бројимо 95 специјалиста из ових области и 1 магистра фармацеутских наука. Подршку у раду пружају им високо образовани стручњаци (менаџери, економисти, правници, инжењери и други). Са оваквим стручним потенцијалом Апотека „Београд“ учествује у раду релевантних струковних организација, Савеза фармацеутских удружења Србије и Фармацеутске коморе Србије.

Strucni kadar 2

Стручни кадар – најважнији ресурс Апотека „Београд“

Свесни најважнијег ресурса, запослених, Апотека „Београд“ континуирано ради на њиховом усавршавању и едукацији на свим нивоима, која се одвија кроз програме Центра за едукацију. Едукација се спроводи по плану Апотеке „Београд“, како из уско стручних области тако и на остале теме у вези са унапређењем пословних вештина и знања.

Апотека „Београд“ је наставна база Фармацеутског факултета Универзитета у Београду и у њој специјализанти реализују специјалистички стаж под надзором  ментора – специјалиста одговарајуће области фармације који су запослени у Апотеци „Београд“. Менторе именује Фармацеутски факултет, а на предлог Апотеке „Београд“.

Апотека „Београд“ представља и  центар за обуку и стицање искуства будућих стручних кадрова из целе Србије, али и из иностранства. Велики број дипломираних фармацеута и фармацеутских техничара обави приправнички стаж у Апотеци „Београд“. Такође, студенти Фармацеутског факултета обављају стручну праксу у нашим апотекама, као и ученици средње фармацеутске школе. Студенти фармације из иностранства већ дуги низ година долазе на стручну праксу у Апотеку „Београд“.

У оквиру Апотеке „Београд“  формиран је и Центар за информације о лековима, који је путем телефона и електронске поште доступан свима: пацијентима, лекарима, фармацеутима и медијима.

0
Магистара фармације
0
Фармацеутских техничара
0
Високо образованих стручњака
0
Запослених различитих профила