Skoči na sadržaj

Stručni kadar

Da bi se ostvarivali visoko postavljeni ciljevi, najvažniji su ljudski resursi, te se veoma vodi računa o kadrovima. U Apoteci „Beograd“ ima 798 zaposlenih, od toga je 382 diplomiranih farmaceuta, 254 farmaceutskih tehničara i 162 zaposlenih različitih profila. Veliki stručni potencijal Apoteka „Beograd“ stavlja na raspolaganje ne samo svojim korisnicima usluga već i domaćoj i stranoj stručnoj javnosti. Farmaceuti su se kontinuirano usavršavali u različitim oblastima, kao što su farmakoinformatika, farmakoterapija, farmaceutska tehnologija, kontrola lekova, kozmetologija, ispitivanje lekovitog bilja, farmakoekonomija, farmaceutska zdravstvena zaštita i farmaceutski menadžment i marketing.

Danas brojimo 95 specijalista iz ovih oblasti i 1 magistra farmaceutskih nauka. Podršku u radu pružaju im visoko obrazovani stručnjaci (menadžeri, ekonomisti, pravnici, inženjeri i drugi). Sa ovakvim stručnim potencijalom Apoteka „Beograd“ učestvuje u radu relevantnih strukovnih organizacija, Saveza farmaceutskih udruženja Srbije i Farmaceutske komore Srbije.

Strucni kadar 2

Stručni kadar – najvažniji resurs Apoteka „Beograd“

Svesni najvažnijeg resursa, zaposlenih, Apoteka „Beograd“ kontinuirano radi na njihovom usavršavanju i edukaciji na svim nivoima, koja se odvija kroz programe Centra za edukaciju. Edukacija se sprovodi po planu Apoteke „Beograd“, kako iz usko stručnih oblasti tako i na ostale teme u vezi sa unapređenjem poslovnih veština i znanja.

Apoteka „Beograd“ je nastavna baza Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i u njoj specijalizanti realizuju specijalistički staž pod nadzorom  mentora – specijalista odgovarajuće oblasti farmacije koji su zaposleni u Apoteci „Beograd“. Mentore imenuje Farmaceutski fakultet, a na predlog Apoteke „Beograd“.

Apoteka „Beograd“ predstavlja i  centar za obuku i sticanje iskustva budućih stručnih kadrova iz cele Srbije, ali i iz inostranstva. Veliki broj diplomiranih farmaceuta i farmaceutskih tehničara obavi pripravnički staž u Apoteci „Beograd“. Takođe, studenti Farmaceutskog fakulteta obavljaju stručnu praksu u našim apotekama, kao i učenici srednje farmaceutske škole. Studenti farmacije iz inostranstva već dugi niz godina dolaze na stručnu praksu u Apoteku „Beograd“.

U okviru Apoteke „Beograd“  formiran je i Centar za informacije o lekovima, koji je putem telefona i elektronske pošte dostupan svima: pacijentima, lekarima, farmaceutima i medijima.

0
Magistara farmacije
0
Farmaceutskih tehničara
0
Visoko obrazovanih stručnjaka
0
Zaposlenih različitih profila